Карта сайта

Это автоматически сохраненная страница от 23.02.2013. Оригинал был здесь: http://2ch.hk/b/res/43876266.html
Сайт a2ch.ru не связан с авторами и содержимым страницы
жалоба / abuse: admin@a2ch.ru

Суб 23 Фев 2013 09:17:30
Gwintkucyk
Dobry i wrogiem, a ka,dy odpowiada dobra,
I ,e dobro· nie zna zтa *.
WrЈg bЙdzie ciЙ, odwrЈci· jego zтej przyjaciela
A drugi zyska stajµc czuтy siЙ z wrogiem.

Stary >> 43871629 tradycyjnie idzie bamplimit nadal tutaj.
# 196 Wiek Hydra Dominatus, 895 starego tredoischisleniyu.


Суб 23 Фев 2013 09:18:33
>>43876266
Kucyk pony ,yje wiecznie, kucyk, zawsze i wszЙdzie!

Суб 23 Фев 2013 09:20:16
Czy naprawdЙ chcesz kucyka? Polscy przyjaciele, niech nam tu ,y·.

Суб 23 Фев 2013 09:22:12
ВАЖНО! КАЖДЫЙ СОЗДАЕТ СВОЙ ПОНИ ТРЕД
>>43876266
bamz

Суб 23 Фев 2013 09:28:22
>>43876387
Tak bЙdzie, panowie.

Суб 23 Фев 2013 09:32:16
BЙdµ goni· zajµce z naszym niesтawnego ziemi ojczystej! WiЙc je! Masturbator podтy i zgniтe szkoтa!

Суб 23 Фев 2013 09:41:48
>>43876724
Это что, польский?


← К списку тредов