Карта сайта

Это автоматически сохраненная страница от 16.03.2013. Оригинал был здесь: http://2ch.hk/b/res/45073365.html
Сайт a2ch.ru не связан с авторами и содержимым страницы
жалоба / abuse: admin@a2ch.ru

Суб 16 Мар 2013 20:59:05
Уже хохлы статьи про борды,пишут

¶мiджборди: короткий лiкнеп

123

https://sodamagazine.com.ua/imidzhbordy-korotkiy-liknep/

¶мiджборди: короткий лiкнеп
Можливо, ви чули про мiсця, де можна поспiлкуватися вiльно, побути собою або ж навiть розшукуэте такi?Що ж, ви знайшли правильну статтю. Нi, тут не описуватимуться хiпанськi комуни, якi давно вимерли, чи анархо-поселення, вiддаленi вiд комфорту сучасноi цивiлiзацii. Наразi насолодитися необмеженим плюралiзмом i повною свободою слова можна, не встаючи з-за домашнього компютеру. Вiтайте: iмiджборди.Суб 16 Мар 2013 21:02:56
>>45073365
Що таке анонiмна iмiджборда (А¶Б, чан, борда, дошка)? Дати визначення дуже просто: це э анонiмний вид форуму без обовязковоi реэстрацii чи iншого виду iдентифiкацii особи та з можливiстю прикрiплення картинок до посту. Проте цi слова пояснюють дуже мало, адже не розкривають всього, що за ними криэться: себто гiгантський масив iнтернет-культури, ба бiльше того дехто взагалi вважаэ А¶Б найповнiшим на даний момент втiленням свободи iнформацii та спiлкування.

Як показуэ практика, для значноi частки людей (чи радше для тих, хто не звик до подiбних ресурсiв) навiгацiя на iмiджбордах э досить незручною, а iнтерфейс неоковирним. Хоча насправдi нiчого складного немаэ сайт роздiлений на роздiли: загальний i тематичнi, якi варiюються в залежностi вiд конкретноi А¶Б, однак певнi сталi iснують наприклад, роздiл для анiме. У кожному можна створювати треди теми для обговорення. У треди можна постити текстовi повiдомлення та картинки.

Наступне, що може збентежити випадкового вiдвiдувача ПРО ЩО ВОНИ В Б¶СА ГОВОРЯТЬ? ЩО ЦЕ ЗА МОВА ВЗАГАЛ¶? Так, анонiмне спiлкування сприяло створенню певноi мережевоi субкультури, члена котроi знають пiд iнтернацiональним iмям [Анонiмусk (також [Анонk, [Анонiмk), а на украiнських чанах частiше можна зустрiти мiсцевий термiн [Безосiбнийk, або скорочено [Безосk. Отже, анонiмна спiльнота вирiзняэться передусiм власним сленгом. Усi цi [тянk, [бампk, [ґОТk навряд чи зрозумiлi пересiчному користувачевi iнтернету навiть не зважаючи на те, що бордiвськi термiни потихеньку розповсюджуються за межi бордосфери, причому почасти й у реал. Також не зайвим буде зазначити про можливий шок для новоприбулого вiд кiлькостi ненормативноi лексики вона на iмiджбордах традицiйно не модеруэться.

Суб 16 Мар 2013 21:03:41
https://www.time.com/time/arts/article/0,8599,1894028,00.html )

Суб 16 Мар 2013 21:04:37
https://demotivators.org.ua ), згодом була перенесена на власний хостинг. Саме Учан э наймасовiшою, найнаповненiшою та найвiдомiшою iмiджбордою укрмережi. Спершу чан вiдзначався сильною заполiтизованiстю, але зрештою хворобливий iнтерес згас, а увага до рiзних тем стало врiвноваженiшою, обэктами дискусiй виступили рiзноманiтнi речi та явища. На даному етапi розвитку Учан маэ i внутрiшнi меми, i пантеон власних зiрок, i унiкальну говiрку, дослiдження якоi вимагаэ окремоi статтi. Але найголовнiше в цiй iмiджбордi дух свободи, який так сильно цiнять свiдомi люди вiд наших предкiв запорожцiв до сучасних молодикiв-iнтелектуалiв.

Нiчан вiдкритий 2010, задумувався як альтернатива Учановi, позбавлена надмiрноi заполiтизованостi (полiтичнi теми забороненi всюди, крiм, власне, роздiлу для полiтики), натомiсть декламувалася широка прихильнiсть до анiме та отаку-культури, що, далебi, э властивим для А¶Б а на Учанi цього якраз бракувало. Нiчан не набув особливоi популярностi та досi э доволi маловiдвiдуваним, а адмiнiстрацiя тяжiэ до нехарактерноi для iмiджборд надмiрноi модерацii. З плюсiв: борду дiйсно можна вважати вiртуальною землею обiтованою для украiнського анiмешника.

Хатач розпочатий 2012 року амбiцiйний проект, котрий мав за мету створення оригiнального украiнського рушiя. Його дiйсно було розроблено, проте безлiч незручностей i багiв можуть засмутити, а початковий ентузiазм адмiнiстраторiв, який мiг би виправити ситуацiю, дещо вщух. Як би там не було, Хатач маэ приэмний (особливо для людини, не звиклоi до iмiджборд) дизайн, виконаний в украiнському етнiчному стилi, хоча для затятого анонiмуса навiгацiя скорiше за все буде незвичною. Також цiкавою э своэрiдна iнтерпретацiя властивого соцмережам механiзму лайкання система дислайкiв, що концептуально корiниться в субкультурi безосiбного (i в соцмережах) можна [дати ракаk посту, що не сподобався; отримавши певну кiлькiсть ракiв, пост або навiть тред видаляэться (в загальному значеннi [ракомk анонiмуси вважають деградацiю).

Суб 16 Мар 2013 21:15:06
>>45073712
>На даному етапi розвитку Учан маэ i внутрiшнi меми, i пантеон власних зiрок, i унiкальну говiрку, дослiдження якоi вимагаэ окремоi статтi. Але найголовнiше в цiй iмiджбордi дух свободи, який так сильно цiнять свiдомi люди вiд наших предкiв запорожцiв до сучасних молодикiв-iнтелектуалiв.

И посещаемость в 3,5 анона. Иначе чего хохлы тут сидят?


← К списку тредов