Карта сайта

Это автоматически сохраненная страница от 20.03.2013. Оригинал был здесь: http://2ch.hk/b/res/45301728.html
Сайт a2ch.ru не связан с авторами и содержимым страницы
жалоба / abuse: admin@a2ch.ru

Срд 20 Мар 2013 20:39:47
Я просто оставлю это здесь
https://sodamagazine.com.ua/imidzhbordy-korotkiy-liknep/
Вбыдлятник рачка:
artem_bebik


Срд 20 Мар 2013 20:40:26
побампаю чуток, может ленивый анон заинтересуется

Срд 20 Мар 2013 20:42:30
Бамп твиттером рачка
https://twitter.com/artem_bebik

Срд 20 Мар 2013 20:44:28
Можливо, ви чули про мiсця, де можна поспiлкуватися вiльно, побути собою або ж навiть розшукуэте такi? Що ж, ви знайшли правильну статтю. Нi, тут не описуватимуться хiпанськi комуни, якi давно вимерли, чи анархо-поселення, вiддаленi вiд комфорту сучасноi цивiлiзацii. Наразi насолодитися необмеженим плюралiзмом i повною свободою слова можна, не встаючи з-за домашнього компютеру. Вiтайте: iмiджборди.

Що таке анонiмна iмiджборда (А¶Б, чан, борда, дошка)? Дати визначення дуже просто: це э анонiмний вид форуму без обовязковоi реэстрацii чи iншого виду iдентифiкацii особи та з можливiстю прикрiплення картинок до посту. Проте цi слова пояснюють дуже мало, адже не розкривають всього, що за ними криэться: себто гiгантський масив iнтернет-культури, ба бiльше того дехто взагалi вважаэ А¶Б найповнiшим на даний момент втiленням свободи iнформацii та спiлкування.

Срд 20 Мар 2013 20:45:20
Як показуэ практика, для значноi частки людей (чи радше для тих, хто не звик до подiбних ресурсiв) навiгацiя на iмiджбордах э досить незручною, а iнтерфейс неоковирним. Хоча насправдi нiчого складного немаэ сайт роздiлений на роздiли: загальний i тематичнi, якi варiюються в залежностi вiд конкретноi А¶Б, однак певнi сталi iснують наприклад, роздiл для анiме. У кожному можна створювати треди теми для обговорення. У треди можна постити текстовi повiдомлення та картинки.

Срд 20 Мар 2013 20:46:16
Наступне, що може збентежити випадкового вiдвiдувача ПРО ЩО ВОНИ В Б¶СА ГОВОРЯТЬ? ЩО ЦЕ ЗА МОВА ВЗАГАЛ¶? Так, анонiмне спiлкування сприяло створенню певноi мережевоi субкультури, члена котроi знають пiд iнтернацiональним iмям [Анонiмусk (також [Анонk, [Анонiмk), а на украiнських чанах частiше можна зустрiти мiсцевий термiн [Безосiбнийk, або скорочено [Безосk. Отже, анонiмна спiльнота вирiзняэться передусiм власним сленгом. Усi цi [тянk, [бампk, [ґОТk навряд чи зрозумiлi пересiчному користувачевi iнтернету навiть не зважаючи на те, що бордiвськi термiни потихеньку розповсюджуються за межi бордосфери, причому почасти й у реал. Також не зайвим буде зазначити про можливий шок для новоприбулого вiд кiлькостi ненормативноi лексики вона на iмiджбордах традицiйно не модеруэться.

Срд 20 Мар 2013 20:46:54
Наразi найвiдвiдуванiшою та наймасовiшою iмiджбордою в свiтi э англомовний 4chan, створений 2003 р., а на теренах пост-радянського простору 2ch (Двач), вiдкритий 2006 р. (сайту на доменному iменi 2ch.ru вже давно не iснуэ, проте вiн маэ спадкоэмця, найпопулярнiший з його доменних дзеркал 2ch.hk). Спiльнота першого маэ значний вплив в iнтернетi: форчанiвськi анонiмуси перешкоджали роботам сайтiв (що здiйснювалося передусiм заради потiхи, однак iнколи також з iдейних переконань як у випадку з Operation Payback на знак пiдтримки Wikileaks та вiльного iнформацiйного доступу загалом). Вiдзначилися захiднi безосiбнi й за межами iнтернету: вiдносно недавно проходила цiла кампанiя акцiй протесту проти Церкви Саентологii. Ще варто згадати цiкавий факт визнання адмiнiстратора Форчану Кристофера Пула a.k.a. m00t найвпливовiшою людиною свiту в квiтнi 2009 за результатами вiдкритого iнтернет-голосування, органiзованого журналом Time.

Срд 20 Мар 2013 20:47:21
Утiм, до Украiни це явище дiйшло вiдносно нещодавно, першу повноцiнну iмiджборду та повноцiнно украiнську iмiджборду було запущено лише 2009 року. Наразi маэмо 3 чани.

Срд 20 Мар 2013 20:47:36
>>45301728
А на человеческом о чем там? Пока это какие-то хохлопроблемы.

Срд 20 Мар 2013 20:47:46
Учан перша украiнська iмiджборда (до цього були росiйськомовний Uachan та недовгоiснуючий W13 обидва непопулярнi та вже давно мертвi). Тож вважати днем народження украiнського безоса можна 17 листопада 2009 року дату, коли був створений Учан. Спочатку борда була автономiэю на сайтi Украiнських демотиваторiв, згодом була перенесена на власний хостинг. Саме Учан э наймасовiшою, найнаповненiшою та найвiдомiшою iмiджбордою укрмережi. Спершу чан вiдзначався сильною заполiтизованiстю, але зрештою хворобливий iнтерес згас, а увага до рiзних тем стало врiвноваженiшою, обэктами дискусiй виступили рiзноманiтнi речi та явища. На даному етапi розвитку Учан маэ i внутрiшнi меми, i пантеон власних зiрок, i унiкальну говiрку, дослiдження якоi вимагаэ окремоi статтi. Але найголовнiше в цiй iмiджбордi дух свободи, який так сильно цiнять свiдомi люди вiд наших предкiв запорожцiв до сучасних молодикiв-iнтелектуалiв.

Срд 20 Мар 2013 20:47:53
Запили краще гiмн епохи пиздуй на учан, там люблять митця

Срд 20 Мар 2013 20:48:33
>>45302205
Какой-то рачек решил написать статью про АИБ в кококо молодежный журнал.

Срд 20 Мар 2013 20:48:59
Нiчан вiдкритий 2010, задумувався як альтернатива Учановi, позбавлена надмiрноi заполiтизованостi (полiтичнi теми забороненi всюди, крiм, власне, роздiлу для полiтики), натомiсть декламувалася широка прихильнiсть до анiме та отаку-культури, що, далебi, э властивим для А¶Б а на Учанi цього якраз бракувало. Нiчан не набув особливоi популярностi та досi э доволi маловiдвiдуваним, а адмiнiстрацiя тяжiэ до нехарактерноi для iмiджборд надмiрноi модерацii. З плюсiв: борду дiйсно можна вважати вiртуальною землею обiтованою для украiнського анiмешника.

Срд 20 Мар 2013 20:49:54
Хатач розпочатий 2012 року амбiцiйний проект, котрий мав за мету створення оригiнального украiнського рушiя. Його дiйсно було розроблено, проте безлiч незручностей i багiв можуть засмутити, а початковий ентузiазм адмiнiстраторiв, який мiг би виправити ситуацiю, дещо вщух. Як би там не було, Хатач маэ приэмний особливо для людини, не звиклоi до iмiджборд дизайн, виконаний в украiнському етнiчному стилi, хоча для затятого анонiмуса навiгацiя скорiше за все буде незвичною. Також цiкавою э своэрiдна iнтерпретацiя властивого соцмережам механiзму лайкання система дислайкiв, що концептуально корiниться в субкультурi безосiбного i в соцмережах можна [дати ракаk посту, що не сподобався; отримавши певну кiлькiсть ракiв, пост або навiть тред видаляэться (в загальному значеннi [ракомk анонiмуси вважають деградацiю).

Срд 20 Мар 2013 20:50:28
>>45301728
лалиравал с етава салаеда ))

Срд 20 Мар 2013 20:50:28
самый сок
Що за таэмниче /b/?

/b/ це, так би мовити, саме серце iмiджборди. Здебiльшого коли йдеться мова про А¶Б, то маэться на увазi саме /b/. Якщо без метафор це загальний роздiл чану, вiдкритий для будь-яких тем (чи iх вiдсутностi). Саме в /b/ iснуэ загальновiдома широка свобода висловлювання найчастiше немаэ жодних правил (окрiм обмежень чинного законодавства краiни наприклад, заборона дитячого порно). Вiдсутнiсть чiтких меж дала поштовх розвитковi самобутнього стилю в спiлкуваннi: наприклад, дискусii про сенс життя та фiлософiю постмодернiзму цiлком можуть комбiнуватися з порно картинками та обговоренням ранковоi ерекцii. У /b/ люди не стримують себе у висловленнi емоцiй, котрi у представникiв сучасноi сповненоi цивiлiзацii i неврозiв переважно неприэмнi, як то агресiя та злiсть показово, що в англомовнiй частинi мережi /b/ заслужив назву Internet Hate Machine (Машина ненавистi iнтернету).

Срд 20 Мар 2013 20:50:39
Прибежит кучка моралфагов, покукарекает про то что травить шлюх плохо, расскажут как стать успешнее, и тут же убегут при виде сажи.

Срд 20 Мар 2013 20:51:04
>>45302390
ты со свиного-то переводи хоть


/ b / - это, так сказать, самое сердце имиджбордах. В основном когда идет речь о АИБ, то подразумевается именно / b /. Если без метафор - это общий раздел чан, открыт для любых тем (или их отсутствии). Именно в / b / существует общеизвестная широкая свобода высказывания - зачастую нет никаких правил (кроме ограничений действующего законодательства страны - например, запрет детского порно). Отсутствие четких границ дала толчок развитию самобытного стиля в общении: например, дискуссии о смысле жизни и философию постмодернизма вполне могут комбинироваться с порно картинками и обсуждением утренней эрекции. В / b / люди не сдерживают себя в высказывании эмоций, которые у представителей современной полной цивилизации и неврозов преимущественно неприятные, как агрессия и злость - показательно, что в англоязычной части сети / b / заслужил название Internet Hate Machine (Машина ненависти интернета).

Срд 20 Мар 2013 20:51:14
больше бугурта
Чому саме лiтера /b/? Це друга лiтера пiсля /а/, якою позначаэться роздiл [Анiмеk а iмiджборди вiд самого iхнього виникнення були орiэнтованi на японську культуру та зокрема анiме. Отже, таким чином, загальний роздiл нiби символiчно представлявся другим за важливiстю пiсля анiмешного. Та все ж згодом, з напливом нових юзерiв, жодним чином не повязаних з отаку та не зацiкавлених в анiме, /b/ став набагато значимiшим за решту роздiлiв.

Людина, яка э частим вiдвiдувачем /b/, зветься бiтард. Фактично бiльше нiяких спiльних ознак у цього прошарку мешканцiв iнтернету немаэ, хоча безоси iнколи намагаються змалювати портрет [типового бiтардаk, приписуючи деякi риси, що, можливо, частенько зустрiчаються на бордi, однак, зрозумiло ж, не э властивiстю всiх завсiдникiв /b/.

Срд 20 Мар 2013 20:51:32
>>45301728
Молодец, чотко обьяснил. Сажи опу, который сам рак.

Срд 20 Мар 2013 20:53:03
>>45302460
Знаю, что хуево оформил пост, но мне лень, может найдутся другие анончики, которых заинтересует.

Срд 20 Мар 2013 20:54:29
Вкратце о главном:
Хохлорак запилил статью о АИБ на сайте молодежного журнала, в которой феерически расставил все точки над i
Анон будет решать-травить или нет.

Срд 20 Мар 2013 20:58:11
>>45302641
Алсо такие журналы на питурдов и ориентированы. И там про хохлоаиб. Тебе не поебать на хохлоаиб?

Срд 20 Мар 2013 21:02:20
>>45302641
Так он передал суть /b али как?

Срд 20 Мар 2013 21:07:14
>>45302641
> Анон будет решать-травить или нет.
Не смеши.

Срд 20 Мар 2013 21:32:51
>>45302641
>Анон будет решать-травить или нет.
>2013

Срд 20 Мар 2013 21:36:47
Педобэбик решил попиариться на Сосаче?

Срд 20 Мар 2013 21:54:30
>>45302641
>Анон будет решать-травить или нет.
>анон
>травить

ООЧень смешно.


← К списку тредов