Карта сайта

Это автоматически сохраненная страница от 25.03.2014. Оригинал был здесь: http://2ch.hk/b/res/64999960.html
Сайт a2ch.ru не связан с авторами и содержимым страницы
жалоба / abuse: admin@a2ch.ru

Втр 25 Мар 2014 14:57:07
МIНГIЛЫ УБIЛI СIШКА БIЛIГО!
МIНГIЛЫ УБIЛI СIШКА БIЛIГО! Анiны, сєгiдня кiцiпi убiлi нiрiднiго гєрiя Укрiнi - Сiшко Бiлiго. Мi нє мiжєм остiвiт' це бєз внiмiнiя i дiлжнi обсiдiт' це сiбiтiя i нiшi дiл'нєйшiє дєйствiя. В кiчєствє отвєтнiх мєр я прєдлiгiю всєм сiгiт' i скрiвiт' мiскiл'скiє трєдi, рiзгiвiрiвiт' iскiлiчiтєл'но в укрiнскiй мiвє i сiздiт' пєтiцiю в /d/ с трєбiвiнiєм к Абу прiзнiт' укрiнскiй язiк офiцiл'нiм язiкiм бiрдi, а рiскiй - рєгiнiл'нiм, прiво в iспiл'зiвiнiє кiтiрiго бiдєт тiл'ко в /ga/. Скiро в Укрiнє бiдiт убiвiт' iлi сiжiть в тiрьму за iспiльзiвiнiє рiскiго язiка, пiэтiму в этiм iТТ трiдє я прiдлiгiю вiм нiучiт'ся гiвiрiт' в укрiнскiй мiве. Прiвiла укрiнскiй мiвы очiн' прiстiє - чтiбы в нiй писiт' и гiвiрiт', нiжно сдiлiт' слiдiщiє:
1) Бiрiм рiскiе слiво
2) Все глiснiє бiквы крiмє пiрвiй и пiслiднiй мiнiем в "i"
3) Если iдiт двє глiснiє бiквы пiдрiд - мiнiєтся тiлько пiрвiя глiснiя, а втiрiя - нiт.
4) Бiква "и" всiгда мiнiєтся в "i", дiжє єслi она пiрвiя iлi пiслiднiя в слiвє.
5) Прiстiвка "с" всiгда мiнiєтся в "з"
6) Всє удвiєнiя бiкв убiрiются i сiкрiщiются до однiй. Нiпрiмiр "рiскiй" вмiсто "рiсскiй", "укрiнскiй" вмiсто "укрiiнскiй" (крімє слічієв, опісініх в пінктіх 7 і 12).
7) Єслі дві І(і) підряд, то вторія станівітся Ї(ї), нiпрiмiр, "пріїхат'" вмiсто "прііхат'"
8) бiква Е(е) вівірiчівiєтся і стiнівітся Є(є)
9) бiква Э(э) стiнівітся Е(е)
10) Прiдлiг "на" всiгда мiнiєтся в "в".
11) Вмісто мігкіго зніка іспіл'зієтся апістріф.
12) Єслі сліво окінчівієтся в мігкій знік и гліснію, то мігкій знік убірієтся, і вмісто ніго стівітся удвієннія сігліснія, кітірія біла пірід мігкім знікім (прім. "жіття" вмісто "житья", "міліффя" вмісто "малафья")
13) В слівіх "кто", "какой" "какой-то" и т.п. біква "к" мінієтся в "х" ("хто", "хіхій" и т.д.)
14) Сліва ганьба, генотьба, увага, перемога, зал упа, пидарешт, лялькоскріпт, куля, кулемет явліются слівімі-ісклічініямі в укрінскій мівє.
15)В слівіх "что", "что-то" и т.п. біква "ч" мініется в "ш" - "шо", "шо-то" и т.п.
16) Біква "л" мінієтся в бікву "в", єслі она нє явлієтся пірвій біквій сліва и нє мішієт пінімінію мівы. (ніпрімір "єбів" вмісто "єбіл", "дрічів" вмісто "дрічіл").
17) Біква "ё" мініется на "ьо", еслі она ідіт післе сіглісній біквы, и на "йо" во всіх остільніх слічіях.
Рiзгiвiрiвiєм тiт в укрiнскiм, рiскiзiвiєм, кiк бiли в мiйдiнє, скiлько сiла зьiлi. Тiкже прiвiтствiются прiдлiжiнiя по улiчшiнiю язiка, нiсмiтря в то, что он уже сiйчiс звiчiт прiкрiсно, как пiнiе птiц. Для удiбства рiзгiвiра в укрiнскiм, бiкву "i" мiжно пiвiсiть в cintril+v.

УВАГА! спіціально для н'юфігів, міскілій, кіціпів, жідів і прічій нічісті укрінскіми прігрімістімі біл ніпісін онлійн-пірівідчік-укрiнiфiкiтiр https://jsfiddle.net/E9zr5/36/, кітірій рібітіет в тістівім ріжіме и трібіет дірібіткі. Піэтіму все эті чірті мігіт іспільзівіть его, пітіму шо в этім трінде сідіт тілько ністіящіе укрінцы, не пініміющіе сібічьіх язіків, і різгівірівіющіе ісклічітільно на міве.

СЛIВА УКРIНЄ!Втр 25 Мар 2014 14:59:51
>>64999960
Бімп!

Втр 25 Мар 2014 15:00:57
Бімпіц!

Втр 25 Мар 2014 15:02:14
Бімпісікі!

Втр 25 Мар 2014 15:03:07
>>65000000
>>64999999
Міскілі єбініє

Втр 25 Мар 2014 15:03:18
Брiтiшкi-хiхлi, срiчно вiрiчiйтє. Рєквєстiрiю кiртiнку - чєтiр'охпiнєл'нiй кiмiкс в тєму "Рiн'шє лiчшє бiлi". Пiслєднiй слiйд - обєз'iна (Iбi), кiтiрiя гiвiрiт "Iхiєнно жє"
СЛIВА УКРIНЄ!

Втр 25 Мар 2014 15:05:03
>>65000411
Бiмп рєквєсту.
СЛIВА УКРIНЄ!

Втр 25 Мар 2014 15:05:35
>>65000411
>2014 год
>говорить на джедайском

Втр 25 Мар 2014 15:05:38

Втр 25 Мар 2014 15:06:05
СЛIВА ПРIВIМУ СIKТIРУ

Втр 25 Мар 2014 15:06:18
>>65000503
Кiкiй нiхiй кiмiкс? Про что он вiобщє?
СЛIВА УКРIНЄ!

Втр 25 Мар 2014 15:07:01
ГЄРIЯМ СЛIВА!

Втр 25 Мар 2014 15:07:50
>>64999960
Поделись скрiптом, нiша.

Втр 25 Мар 2014 15:09:30
>>65000663
Хiхiм скрiптiм?
СЛIВА УКРIНЄ!

Втр 25 Мар 2014 15:10:47
>>64999960
соси хуй xoxoл

https://www.gazeta.ru/social/2014/03/25/5963237.shtml

Втр 25 Мар 2014 15:15:07
>>65000803
Пiшєл отсiда нiхiй мiскiл' єбiнiй. МIСКIЛЄЙ НА НIЖI!
СЛIВА УКРIНЄ!

Втр 25 Мар 2014 15:16:05
ОП, охуенный тредж! Подержите на плаву пару часиков, я приеду домой и буду форсить эту хуйню.

Втр 25 Мар 2014 15:19:31
>>65001069
Кiцiп єбiнiй, рiзгiвiрiвiй в мiвє!
СЛIВА УКРIНЄ!

Втр 25 Мар 2014 15:20:21
>>65001069
СЛIВА УКРIНЄ!

Втр 25 Мар 2014 15:20:39
>>65000569
Ну тiм кiрiчє в кiждiй пiнєлi одiн мiдiк гiвiрiт "Рiн'шє бiло лiчшє", мiдiкi рiзнiх iстiрiчєскiх епiх, пiслє фєiдiлiв - обєз'iна (Мiкiдiнскiй), кiтiрiя зiвєршiєт кiмiкс гiвiря "Iхiєнно жє"

СЛIВА УКРIНЄ!

Втр 25 Мар 2014 15:22:16
>>65001286
Нє, нє вiдєл тiкiго. Сєйчiс брiття-укрiнцi з мiйдiна прiдiт i пiмiгiт нiйтi, нє пєрєжiвiй.
СЛIВА УКРIНЄ!

Втр 25 Мар 2014 15:23:00
>>65001371
Гєрiм сiла!
СЛIВА УКРIНЄ!

Втр 25 Мар 2014 15:25:06
бiмп


Втр 25 Мар 2014 15:30:42
Бiмп жє, бiндєрiвцi-гєрii.
СЛIВА УКРIНЄ!

Втр 25 Мар 2014 15:33:12
Жi iсть!

Втр 25 Мар 2014 15:38:46

Втр 25 Мар 2014 15:54:16
Пiздiтi стiлiшь фрiiрiк

Втр 25 Мар 2014 16:21:03
Ввiрх!

Втр 25 Мар 2014 16:30:41
Бімп, брітцы! Ріспілзіємся отсіда по всєй бірдє і нісім міву в міссы! СЛIВА УКРIНЄ! НІБІСНІЙ СІТНЄ СЛІВА!

Втр 25 Мар 2014 16:33:05
>>65001510
>бiмп
Почему-то обосрался именнно с этого

Втр 25 Мар 2014 16:40:00
>>65004997
Тi всю жiзн' обсiрiєш'ся, мiскiл'. I кiгда пiтiнкi нiкiтiш' прiмо пiд сєбя срєш'ся, пiдiр нiкчємнiй.
СЛIВА УКРIНЄ!

Втр 25 Мар 2014 16:44:10
>>65005347
Пiйдєм в Крiмскiй трєд унiжiт' мiскiлєй, брiт!
СЛIВА УКРIНЄ!

Втр 25 Мар 2014 16:47:14
>>65005552
Дiй ссiлку, кiзiчє, нiвєдєм тiм шiрiху!
СЛIВА УКРIНЄ!

Втр 25 Мар 2014 16:49:02
>>65005704
Он всєгда в нiлєвiй жє.
СЛIВА УКРIНЄ!

Втр 25 Мар 2014 16:51:02
>>65005787
Ну пiйдєм, кiзiк, пiснiм мiскiлiм i жiдiм гдє iх мєсто.
СЛIВА УКРIНЄ!

Втр 25 Мар 2014 17:32:33
Сосач торт. господи верните меня назад во времени, чтобы ещё раз увидеть его впервые


← К списку тредов