Карта сайта

Это автоматически сохраненная страница от 11.02.2019. Оригинал был здесь: http://2ch.hk/b/res/191236687.html
Сайт a2ch.ru не связан с авторами и содержимым страницы
жалоба / abuse: admin@a2ch.ru

Пнд 11 Фев 2019 03:35:20
Помогите перевести на английский плиз Сегодня
Помогите перевести на английский плиз  СегодняПомогите перевести на английский плиз

Сегодня варим варенье из чёрной смородины.
Для этого в таз для варенья насыпаем пять килограммов сахара и наливаем семь с половиной стаканов холодной воды.
Ставим на огонь и доводим до кипения.
Кипятим несколько минут, пока сироп не станет совсем прозрачным.
В кипящий сироп закладываем пять килограмм помытой черной смородины.
Аккуратно ложкой погружаем все ягоды в сироп.
Выключаем и оставляем на сутки.
Прошли сутки. Ставим таз с вареньем на огонь.
Доводим варенье до кипения, //снимаем пенку.
Снимаем всю пену тщательно, чтобы пенка не осталась на варенье.
Выключаем и оставляем на сутки.
Сегодня будем доваривать варенье до готовности.
Ставим таз на огонь, доводим до кипения и кипятим 15 минут. Во время кипения все время снимаем образующуюся пенку, чтобы ни капельки пенки не осталось на варенье. Проверяем варенье на готовность. Для этого в плоскую холодную тарелку наливаем 2-3 столовые ложки сиропа. Охлаждаем.
Ложкой проводим дорожку, если края дорожки не сходятся, варенье готово.Пнд 11 Фев 2019 03:43:22

Пнд 11 Фев 2019 03:46:04

Пнд 11 Фев 2019 03:48:11
Сегодня варім варених из чорного самородіни.
Для цього в таз для варіння насіпаємо п'ять кілограмів сахара і наліваємо сім половиною стаканів холодної води.
Ставим на огонь і доводим до кипения.
Кипятим кількома хвилинами, поки сіроп не станеть совсем прозрачним.
В кипящий сироп закладаємо п'ят кілограммому помитой черной смородини.
Аккуратно ложкой погружаем все ягоди в сироп.
Виключений і залишається на сутки.
Прошлі сутки. Ставим таз вареньєм на огонь ».
Доводим варенье до кипения, // знімаємо пенку.
Снимаем всю пену тщательно, чтоби пенка не осталась на варенье.
Виключений і залишається на сутки.
Сегодня будем доварівать варенье до готовности.
Ставим таз на огонь, доводим до кипения і кипятим 15 хвилин. Во время кипения все время снимаем образную пенку, чтоби ні капелькі пенки не осталось на варенье. Проверяем варені на готовность. Для цього в плоскому холодному тарілку наливом 2-3 столові ложки сиропа. Охлаждаем.
Ложкой provodim дорожку, таклі краю дорожки не складаються, варені майже.
Развернуть
996/5000
Допоможіть перекласти на англійську пліз

Сьогодні ми приготуємо варення чорної смородини.
Для цього залийте п'ять кілограмів цукру в банку з джемом і налийте сім з половиною склянок холодної води.
Покладіть на вогонь і доведіть до кипіння.
Прокип'ятити кілька хвилин, поки сироп не стане повністю прозорим.
У киплячий сироп закласти п'ять кілограмів промитої чорної смородини.
Обережно ложкою всі ягоди в сиропі.
Вимкніть і залиште на день.
Пройшов день. Покладіть таз з варенням на вогонь.
Доведіть варення до кипіння, // вийміть піну.
Усуньте всю піну обережно, щоб піна не залишалася на варі.
Вимкніть і залиште на день.
Сьогодні ми закінчимо робити джем до готовності.
Покладіть умивальник на вогонь, кип'ятіть і кип'ять 15 хвилин. Під час кипіння весь час ми видаляємо піну, яка утворюється так, щоб на варення не залишилося жодної піни. Перевірте варення для готовності. Для цього в плоску холодну тарілку наливають 2-3 столові ложки сиропу. Cool
Ложка утримуйте доріжку, якщо краї доріжки не сходяться, варення готово.

Пнд 11 Фев 2019 03:53:42
Не благодари.


Today we cook black currant jam.
To do this, pour five kilograms of sugar into the jam jar and pour seven and a half glasses of cold water.
Put on the fire and bring to a boil.
Boil a few minutes until the syrup becomes completely transparent.
In a boiling syrup lay five kilograms of washed black currant.
Gently spoon all the berries in a syrup.
Turn off and leave for a day.
Passed day. Put the pelvis with the jam on the fire.
Bring the jam to a boil, // remove the foam.
Remove all the foam carefully so that the foam does not remain on the jam and fuck my ass.
Turn off and leave for a day.
Today we will finish making jam until readiness.
Put the basin on the fire, bring to a boil and fuck for 15 minutes. During boiling all the time we remove the foam that is formed so that not a single froth is left on the jam. Check the ass for readiness. To do this, in a flat cold plate pour 2-3 tablespoons of niggers dick. Cool
Spoon hold the track, if the edges of the track do not converge, jam is ready.

Пнд 11 Фев 2019 03:59:38
>>191237094
Гугл?,,

Пнд 11 Фев 2019 04:03:12
>>191237243
>Passed day

Пнд 11 Фев 2019 08:00:38
>>191237243
Переведи обратно.


← К списку тредов